Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis

Zápis

Zápis dětí na školní rok 2024/2025

Výsledek zápisu na školní rok 2024/2025

 

Pro děti, které k 31.08.2023 dosáhnou 5 let - nastupují do posledního ročníku předškolního vzdělávání - je předškolní vzdělávání povinné:

Exteriér školky Interiér školky

Postup při zápisu

 • Vyplnit Žádost o přijetí dítěte (PDF)
 • Vyplnit Evidenční list dítěte (DOC) včetně lékařského potvrzení o očkování dítěte vyjma dítěte v posledním (povinném) ročníku předškolního vzdělávání.
 • Předložit potřebné doklady (OP, RL dítěte).
 • Vyrozumění zákonní zástupci obdrží písemně, formou rozhodnutí o přijetí, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

 • Do mateřské školy jsou děti přijímány k celodenní docházce v počtu 24 dětí do jedné třídy, pro individuální, povinné vzdělávání do maximálního počtu 2 děti.
 • Pro každé dítě individuálně dohodneme se zákonnými zástupci podmínky a postup adaptace a docházky.
 • Přijímáme děti od dvou let věku.
 • Děti v naší mateřské škole tvoří věkově smíšenou skupinu.
 • Ve věkově smíšené skupině dětí je volná kapacita pro zápis nových dětí na školní rok 2024/2025 celkem 5 míst.

Adaptační systém v naší mateřské škole je nastaven

Protože je mateřská škola socializačním prostředím kam dítě vstupuje poprvé ze známého zázemí rodiny, je důležité vytvořit podmínky v mateřské škole takové, které pomáhají k úspěšnému přechodu dítěte z domova do nového prostředí:

 • K úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá kvalifikovaná chůva.
 • K úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá jejich malá skupina.
 • Adaptace nového dítěte probíhá postupně za přítomnosti jeho rodiče za účelem bližšího poznání a vytvoření užšího vztahu a je možná po celou dobu denního provozu a podle individ. podmínek, trvá nejdéle po dobu tří měsíců (vyhláška o předškolním vzdělávání).
 • Samostatný pobyt dítěte se upravuje podle jeho individ. možností při efektivní pomoci také staršího kamaráda, což je jedinečná výhoda věkově smíšené skupiny dětí v mateřské škole.
 • Vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve skupinách s využitím tří heren a venkovního areálu mateřské školy, kdy se ve dvou společně děti do přesnídávky scházejí, v jedné pak společně svačí a po jídle a hygieně se děti podle zaměření řízené vzdělávací činnosti dělí do skupinek a pracují pod vedením pedagožky a chůvy pro nejmladší děti odděleně v jednotlivých hernách, pro pobyt venku a další činnosti se opět společně setkávají.
 • Cíleně vytváříme pozitivní vztahy mezi učitelkami, zaměstnanci mateřské školy a dítětem a jeho rodinou aplikací ověřených strategií a metod, podporou klíčových sociálně-emočních dovedností, které pomáhají k úspěchu i v dalších stupních vzdělávání i jako prevence pozdějších nežádoucích projevů chování.

Co vzít na sebe ve školce a venku?

 • Pevné přezůvky
 • Boty pro pobyt venku
 • Gumáky, pláštěnku
 • Tepláky/hrací kalhoty pro pobyt venku
 • Oblečení pro pobyt venku přiměřené venkovní teplotě
 • Pohodlné oblečení pro hry a pohyb ve školce
 • Zástěru/velké triko pro výtvarné a pracovní činnosti
 • Pyžamko
 • Oblečení na vícero převlečení  během dne - zejména pro nejmladší děti