Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kapacita školky

Kapacita školky

Kapacita mateřské školy je 30 dětí a je ve školním roce 2022/2023 naplněna.

Kapacita školky - třída

Od školního roku 2017/2018 umožňujeme zájemcům ze stran rodičů také individuální vzdělávání v rámci plnění povinné předškolní docházky od pěti let dítěte.

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, § 2 odst. 2, se třída mateřské školy naplňuje do 24 dětí a dle § 23 školského zákona č. 561/2004 Sb. v plat. znění, odst. 5, může zřizovatel povolit výjimku z maximálního počtu dětí o 4.

Ve školním roce 2022/2023 je do mateřské školy, v souladu s novelou vyhlášky o MŠ, platnou od 1.9.2022, zařazeno celkem 28 dětí ve věku od 2 do 6 let z obce Buk, Radvanice, Sobíšky, Lýsky, Lázníčky, Lipník n. B.

V režimu individuálního vzdělávání v povinném, předškolním vzdělávání jsou přijaty 2 děti.

Jaká je naše školka? Vstupte, prosím!

Jednotřídní, s věkově smíšenou skupinou dětí zpravidla od tří do šesti let věku a s celkovou kapacitou 30 dětí. Velká co do prostoru a bohatá co do nabídky a podnětnosti prostředí a vzdělávacích činností pro děti:

Vstup do školky

Interiér tvoří

1 místnost - třída s velkými kulatými stoly pro výtvarné, jemně motorické, konstruktivní a badatelské hry, seznamování s literaturou a anglickým jazykem, rozvíjení kultury stolování, komunikace, ...

1. herna s pódiem

 • Pro námětové, konstruktivní hry, pro divadlo, hudební a další hry a vzdělávací činnosti.

2. herna v 1. poschodí

 • Pro individuální a skupinové vzdělávací činnosti dětí.
 • Pro skupinové činnosti dětí dle věku a zájmů (pohybové a taneční hry,  seznamování dětí s hrou na zobcovou flétnu, pohybové aktivity aj.).
 • Pro odpočinek a individuální, klidové činnosti dětí dílnička pro práci dětí s keramickou hlínou logopedický koutek.

Třída a průhled do her Školka

Exteriér tvoří

1. část zahrady

 • Revitalizovaná část zahrady - dvorek (projekt SZIF 2015) s certifikovanými hracími prvky s houpačkou, skluzavkou a prolézačkou.
 • Dřevěný domek pro děti.
 • Venkovní sklad hraček, kde jsou koloběžky, míče, švihadla, křídy, nákladní auta, kočárky.

2. část zahrady - projekt  SFŽP "Přírodní zahrady" 2019 – 2020

 • Venkovní sklad hraček, kde jsou koloběžky, míče, švihadla, křídy, nákladní auta, kočárky.
 • Pískoviště s hracím prvkem a zastíněním.
 • Vrbové stavby, travnaté hřiště.
 • Přístřešek s tematickými částmi: kuchyňka, dílnička, herna, obývací pokoj.
 • Vyvýšené záhony pro pěstitelské činnosti.
 • Kompostér.
 • Nádrž na zachytávání dešťové vody.
 • Hmyzí domek.
 • Pocitový chodník.
 • Svah propojující obě části zahrady.

Školní zahrada Přístřešek Zahrada Zahrada