Úvodní fotografie
Úvodní fotografie

Mateřská škola Buk,
která je:

  • samostatným právním subjektem zřizovaným obcí Buk
  • její hlavní činností je výhradně předškolní vzdělávání dětí
  • rozvíjení jejich zdravého citového, rozumového a tělesného vývoje a vyrovnávání nerovnoměrností před vstupem do základní školy
  • poskytuje dětem předškolní vzdělávání podle Kurikula podpory zdraví v MŠ (celostní, holistické pojetí) v souladu s RVP PV
  • poskytuje podporu dětem dvouletým s personálním zajištěním 
  • poskytuje dětem se speciálními potřebami podpůrné prostředí s personálním zajištěním
  • poskytuje rodičům dětí odbornou konzultaci v oblasti logopedické péče a dětem logopedickou péči
  • nabízí dětem mj. nadstandardní, vzdělávací činnosti 
  • poskytuje dětem přirozenou sociální skupinu se sourozenci a kamarády různého věku v prostředí věkově smíšené skupiny dětí
  • věkově smíšená skupina dětí je mj. vzdělávací strategií a podnětným prostředím pro celkový rozvoj osobnosti dětí
Mateřská škola Buk